جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396092510344119660 تحلیل اثر سرمایۀ فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شرکت پایانه¬های نفتی ایران
سیدعلیقلی روشن
میلاد وفادار
الهام نوروزی چشمه علی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)