جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396041285156764 بررسی و تحلیل یادگیری کوانتومی در بهینه سازی آموزش منابع انسانی
فریبرز محمدهادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)