جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396092510314019659 شناسایی ابعاد توسعه مدیران در شرکت‌های طراحی مهندسی: مورد مطالعه: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)
مهشید فیروزآبادی
مهرداد استیری
مرجان فیاضی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)