جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396041282176763 آسیب‌شناسی انتقال یادگیری به محیط کار در سازمان‌های دولتی استان کردستان (یک پژوهش کیفی)
سیروس قنبری
غلامرضا شمس مورکانی
محبوبه عارفی
خلیل زندی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)