جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941112154737958 آسیبشناسی پدیده انتقال آموزش در آموزشهای ضمنخدمت سازمان آموزش و پرورش (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)
سید محمدتقی سجادی
مرجان کیان
2 139411141356211022 بررسی عوامل مؤثر بر انتقال آموزش در آموزشهای ضمن خدمت کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه تهران با استفاده از مدل هولتون
عباس عباس پور
مهدی وفایی‌زاده
3 139602112142125853 بررسی عوامل مؤثر بر تسهیل انتقال آموزش به محل کار از منظر محیط سازمانی
حسن محجوب
مهدی خیراندیش
داریوش مهری
احمدعلی روح الهی
4 1396092510271219657 آسیب¬شناسی و اثربخشی انتقال آموزش به محیط کار (براساس مدل انتقال آموزش هالتون)
حامد عباسی کسانی
غلامرضا شمس مورکانی
5 13970114113831101459 مدل یابی ساختاری تأثیر عوامل سازمانی برتوسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرایند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش
میرمحمد سیدعباس زاده
محمد حسنی
عباس بازرگان
کلثوم نامی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)