جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970425214052143320 طراحی الگوی شایستگی مدرسان صنعت خودروسازی
حسين مومني مهموئي
آکرم عابدیان اول
طاهره روضه
مرتضی کرمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)