جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13991010251510 شناسایی عناصر الگوی نظامند آموزش مبتنی بر شایستگی با رویکرد داده بنیاد (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی، بندر شهید رجایی)
هومن شفيقيان
مهدي باقري
نادر قلی قورچیان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)