جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970114115148101462 آسیب‌ها، راهکارها و مدلی برای نظام آموزش کارکنان گمرک ج. ا. ایران
مرتضی یاراحمدی
کرم اله دانش فرد
اکبر عالم تبریز
رضا نجف بیگی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)