جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970425221656143322 طراحی برنامه آموزشی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد بر مبنای رویکرد شایستگی
علیه متاجی
اکبر امراهی
رضوان حسین قلی زاده
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)