اخبار نشریه

چاپ شماره دهم فصلنامه آموزش و توسعه

به اطلاع اساتید و دانشجویان علاقه مند به حوزه آموزش و توسعه می رساند شماره دهم فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی (پاییز 1395)  به چاپ رسیده است