اخبار نشریه

چاپ شماره نهم فصلنامه آموزش و توسعه

به اطلاع اساتید و دانشجویان علاقه مند به حوزه آموزش و توسعه می رساند شماره نهم فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی (تابستان 1395)  به چاپ رسیده است