فهرست مقالات


شماره 22 سال 6 پاییز 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13981010204412 مدل ساختاری خودتوسعه‌ای رهبری مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (مورد: دانشگاه تهران)
خدایار ابیلی
جواد پورکریمی
ابراهیم مزاری
2 13970924166212 تبیین نقش گیمیفیکیشن بر رضایت شغلی و انگیزش کارکنان (مورد مطالعه: صنایع آرایشی_بهداشتی)
سحر وطن خواه
محمد معصوم
3 13981128225468 ارائه مدلی برای شایستگی مربیگری عملکرد ویژه سرپرستان و مدیران شرکت ملی نفت ایران
علی ستوده
پریوش جعفری
امیر حسین محمد داودی
4 13990227237208 تحلیل مقالات مجله علمی پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی طی دوره 5 ساله (1397-1393)
شاهین روحانی راد
مهدي سبك رو
معصومه محمدي
5 13981102214935 تحلیل عملکرد مدیریت منابع انسانی در شناسایی و رفع نیازهای توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی
فرنوش اعلامی
اباصلت خراسانی
حامد کمالی
آرمیتا شیرودی
6 13981011204445 طراحی مدل سنجش شایستگی های کلیدی منابع انسانی (مدیران منابع انسانی سازمان های اجرائی استان یزد)
فاطمه باغشاهی
رضا رسولی
محمدرضا دارائی

شماره 21 سال 6 تابستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980928204148 شناسایی و اولویت‌بندی موانع بهره‌مندی موثر از مکانیسم‌های کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل با تاکید بر آموزش سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی
سمیه عریان
سید محمد شبیری
مهران فرج اللهی
2 13971218178104 ارائه مدل ارزیابی میزان رضایت کارکنان از سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS)
سیما سوفی نیارکی
محمدجواد ارشادی
علی نعیمی صدیق
3 13980925204077 مرور جامع ادبیات نظریه پردازی توسعه منابع انسانی: جریانهای فکری و آموخته¬های کاربردی
رسول رسایی فرد
4 13980926204107 طراحی الگوی تدوین استراتژی های توسعه منابع انسانی بانک های خصوصی کشور
اکبر عیدی
عبدالرحیم نوه ابراهیم
سعید جعفری نیا
دکتر اکبر حسن پور
5 13970914165989 الگوی توسعه حرفه¬ای اعضای هیات علمی آموزش الکترونیکی کشور: پژوهشی کیفی
جواد پورکریمی
انسیه رمضان پور
6 1396042714987052 شناسایی مدل و تدوین شایستگی های اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران: یک مطالعه ی کیفی
هدیه محبت
کوروش فتحی واجارگاه
پریوش جعفری

شماره 20 سال 6 بهار 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980510191230 طراحی الگوی توانمند‍‌‌سازی کارکنان بانک سپه براساس یادگیری سازمانی
مرضیه دمیرچی
رسول حسینی
معصومه اولادیان
2 13980510191231 مقایسه اثربخشی و کارایی سه روش "کارآموزی الکترونیکی"، "نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی" و "تجمیع کارآموزی الکترونیکی با نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی" با یکدیگر بر بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان شرکت بیمه دی)
مرجان زاهدیان
هاشم فردانش
جواد حاتمی
کیومرث تقی پور
3 13980510191232 هویت حرفه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تبریز: مطالعه پدیدار شناختی
علی ایمان زاده
وحیده جعفریان
4 13980510191233 طراحی و اعتباریابی مدلی برای تدوین برنامه توسعه فردی(IDP) در بانک انصار
اکبر کمیزی
اباصلت خراسانی
کامبیز کامکاری
5 13980511191240 بررسی نقش تداوم یادگیری الکترونیکی بر توسعه حرفه‌ای: یک مطالعه موردی از صنعت تلکام
فرنوش اعلامی
رضا سجادی
محمد خلج قاسم آبادی
6 13980511191241 واکاوی وضعیت موجود ارزشیابی آموزشی در بانک¬های خصوصی کشور (یک پژوهش کیفی)
علی دانا
محمدرضا نیلی احمدآبادی
خدیجه علی آبادی
علی دلاور
محمدعلی دهقان دهنوی

شماره 19 سال 5 زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980230179548 طراحی مدل مدیریت استعدادها در صنعت بانکداری
الهویردی حبیب پور
آرین قلی پور
غلامرضا معمارزاده
2 13980230179549 آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم‌اندازهای آینده
داود قرونه
فاطمه ثنائی پور
کبری امامی
3 13980230179550 ابعاد و مولفه‌های آموزش بر اساس تفکر ناب در سازمان تأمین اجتماعی
فاطمه منوچهری دزکی
پریوش جعفری
نادرقلی قورچیان
امیر حسین محمد داودی
4 13980230179551 بررسی نقش و اهمیت مدیران ارشد دانش در توسعه مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی (موردمطالعه: دانشگاه شهید بهشتی)
محمود حقانی
محمود ابوالقاسمی
الهه سیدمیرزا
5 13980230179553 واکاوی عوامل فردی موثر در انتقال یادگیری کارکنان شهرداری تهران
مریم حسن پور رودبارکی
مژگان عبدالهی
علیرضا عراقیه
فاطمه پرسته قمبوانی
6 13980230179555 آسیب¬شناسی عملکرد نظام آموزش عالی با محوریت توسعه منابع انسانی
نگین فلاح حقیقی
مریم محمودی
7 13980230179557 بررسي تطبيقي رسالت¬ها و شيوه¬هاي آموزش مراکز رشد حرفه¬اي اعضای هیئت علمی در دانشگاه¬هاي برتر جهان
بتول جمالی زواره
احمدرضا نصر اصفهانی
محمدرضا نیلی

شماره 18 سال 5 پاییز 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971119177447 تبیین الگوي تدوین برنامه توسعه فردي مديران منابع انساني در صنعت بانكداري
آرین قلی پور
ابوالحسن فقیهی
محمدعلی شاه حسینی
بهارک سفیدگران
2 13971119177448 آسیب‌شناسی برنامه‌های بالندگی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
بهار بندعلی
محمود ابوالقاسمی
محمدحسن پرداخت‌چی
مرتضی رضایی‌زاده
3 13971119177449 طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه
حمیدرضا آراسته
اکبر حسن پور
احمد ایزدی
طهمورث بستانی
4 13971119177450 بررسی عوامل توسعه¬ای اثرگذار بر استقرار نظام مدیریت کیفیت سازمانی دانشگاه¬ها (با تأکید بر توسعه منابع انسانی)
اعظم ملامحمدی
اباصلت خراسانی
کورش فتحی واجارگاه
مقصود فراستخواه
5 13971119177451 آموزش و توسعه رهبری تحول‌گرا و نقش آن در اعتمادپذیری مدیران و ادراک عدالت کارکنان
محمدرضا رئیسی
سپیده اسکندری
6 13971119177452 آسیب‌شناسی بلوغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ با رویکرد استراتژی¬محور (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه¬ای خوزستان)
مهدی محمدی
هادی زمانی
یدالله مهرعلی زاده
جعفر ترک زاده
قاسم سلیمی
7 13971119177453 بررسی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعۀ مهارت‌های نوآوری و کارآفرینی در نظام‌‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان؛ مورد مطالعه: سازمان ثبت احوال کشور
سید کمال واعظی
علی محمد رازقی

شماره 17 سال 5 تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971016166702 شناسایی مدل شکاف عملکرد در سازمان تامین اجتماعی ایران به منظور تغییر رویکرد در آموزش‌های مرسوم
شروین مشایخی
محمد صالحی
ترانه عنایتی
2 13971016166704 ارائه مدلی برای تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی در محیط¬های کاری (مورد مطالعه: ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)
هانیه شامی زنجانی
مصطفی نیکنامی
نادر قلی قورچیان
امیر حسین محمد داودی
3 13971016166705 پیاده¬سازی سیستم¬های آموزشی هوشمند در بستر یادگیری سیار
محمود اکرامی
منظر عزتی ابرغانی
4 13971016166706 مدل BOM؛ طراحی و عرضه خدمات یادگیری مبتنی بر امکانات رایانش ابری توسط ارائه‌دهندگان خدمات یادگیری
فيروز نوري كلخوران
کوروش فتحی واجارگاه
اباصلت خراسانی
امير رضا اصنافي
5 13971016166708 شناسایی و تبیین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیک در بانک مسکن
علیرضا نصیری نیا
امیرحسین محمودی
یلدا دلگشایی
علی رضا بادله
6 13971016166710 کاربست مفاهیم دانش مدیریت آموزشی در سیستم‌هـای غیرآموزشی (مورد مطالعه: صنعت چاپ و نشر ایران)
علی خلخالی
رضا منصوری
7 13971016166712 واکاوی اثر مؤلفه‌های یادگیری زدایی در سازمان بر توسعه منابع انسانی
علیرضا رجبی پور میبدی
الهه حسینی
فاطمه آجرلو

شماره 16 سال 5 بهار 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970724165049 شناسایی شایستگی‌های دستیاران آموزشی در فرایند یاددهی-یادگیری الکترونیکی: پژوهشی کیفی
خدایار ابیلی
زینب السادات مصطفوی
فاطمه نارنجی ثانی
2 13970724165050 شناسایی موانع اجرای اثربخش مربی‌گری مدیریتی در یک واحد خدمات مرکز داده دربرابر عملکرد نامطلوب کارشناس
گل نوش شریفان
سید بابک علوی
3 13970724165051 طراحی الگوي توسعه منابع انساني ملي با رويكرد پویایی سيستم
رحمت الله پاکدل
آرین قلی پور
سیدحسن حسینی
4 13970724165052 تأثیر استفاده از بازی¬وارسازی بر انگیزش و یادگیری کارکنان در دوره آموزشی مدیریت مشارکتی شرکت نفت و گاز پارس استان تهران
سعید صفایی موحد
سید مرتضی ریخته گرزاده
5 13970724165054 توسعه سرمایه انسانی با رویکرد مربی‌گری: شایستگی‌های خاص مربیان کسب‌و‌کار
محمد عزیزی
علی گودرزی
6 13970724165055 ارزیابی عوامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اولویت‌بندی آن با تکنیک سلسله مراتب گروهی
زهرا قارلی
علی نجفی
میثم بلگوریان
7 13970724165056 تأثیر دوره¬های آموزش مجازی دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی بر توسعه دانش
علیرضا جزینی

شماره 15 سال 4 زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970425214052143320 طراحی الگوی شایستگی مدرسان صنعت خودروسازی
مرتضی کرمی
حسين مومني مهموئي
آکرم عابدیان اول
طاهره روضه
2 13970425214714143321 تأثیر پیاده‌سازی سیستم یادگیری همراه تعاملی بر عملکرد شخصی لوکوموتیوران
رضا شریفی
قاسمعلی بازآیی
حسن اسدزاده
3 13970425221656143322 طراحی برنامه آموزشی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد بر مبنای رویکرد شایستگی
رضوان حسین قلی زاده
علیه متاجی
اکبر امراهی
4 13970425222214143323 شناسایی عوامل پدیداری و شرايط زمينه‌اي یادگیری حین کار معلمان
علاء سلاله نوری (نوری)
پریوش جعفری
نادر قلی قورچیان
5 1397042522286143325 ارائه مدل تعالی آموزش¬های مجازی در دانشگاه فرهنگیان در راستای توسعه منابع انسانی (مطالعه کیفی)
مژگان اسمعیل نیا
حسینعلی کوهستانی
علی معقول
حسن نودهی
6 13970425232838143326 ارائه مدل جامع مدیریت آموزش، جهت ارتقاء بهره‌وری مدیران و کارکنان صنعت چاپ و نشر بانک ملّی ایران
رضا منصوری
علی خلخالی
7 13970425233318143327 طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در بخش دولتی
محمد محمدی
فتاح شریف زاده

شماره 14 سال 4 پاییز 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970114112831101456 شناسایی و مدلسازی مهم¬ترین چالش¬های بکارگیری آموزش الکترونیکی با رویکرد مدل¬سازی ساختاری تفسیری (ISM) در شرکت ملی گاز ایران
فرزانه تاری
غلامرضا شمس مورکانی
2 13970114113256101457 واکاوی اقدامات منتور و منتی در منتورینگ اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام دانشگاه‌ها: رویکردی کیفی
سمیه دانشمندی
کورش فتحی واجارگاه
اباصلت خراسانی
بهروز قلیچ لی
3 13970114113534101458 شناسایی و تبیین ابعاد، مولفه¬ها و شاخص¬های توسعه شایستگی مدیران صنعت بانکداری
حسن عاشقی
محمد قهرمانی
نادر قلی قورچیان
4 13970114113831101459 مدل یابی ساختاری تأثیر عوامل سازمانی برتوسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرایند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش
کلثوم نامی
میرمحمد سیدعباس زاده
محمد حسنی
عباس بازرگان
5 13970114114240101461 تدوین استراتژی¬های مدیریت آموزش در جمعیت هلال احمر ج.ا.ا
فاطمه نارنجی ثانی
سعید روحانی
محراب شریفی سده
سید حمید جمال الدینی
6 13970114115148101462 آسیب‌ها، راهکارها و مدلی برای نظام آموزش کارکنان گمرک ج. ا. ایران
مرتضی یاراحمدی
رضا نجف بیگی
کرم اله دانش فرد
اکبر عالم تبریز
7 13970114115416101464 شناسایی شاخص‌های ارزیابی شایستگی‌های آموزشی مدیران شهرداری تهران
مریم حافظی
فاطمه مرادی

شماره 4 سال 4 تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396092510234319656 بازنمایی موانع و چالش‌های رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام: مطالعه‌ای به روش پدیدارشناسی
مجید قاسمی
کیوان صالحی
2 1396092510271219657 آسیب¬شناسی و اثربخشی انتقال آموزش به محیط کار (براساس مدل انتقال آموزش هالتون)
غلامرضا شمس مورکانی
حامد عباسی کسانی
3 1396092510292019658 تدوين طرح تربيت ارزشياب آموزشي خبره براي وزارت نفت بر اساس رويكرد حيطه‌هاي دانشي (BOK)
سعید صفایی موحد
حسین فلاحی نیا
4 1396092510314019659 شناسایی ابعاد توسعه مدیران در شرکت‌های طراحی مهندسی: مورد مطالعه: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)
مهشید فیروزآبادی
مرجان فیاضی
مهرداد استیری
5 1396092510344119660 تحلیل اثر سرمایۀ فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شرکت پایانه¬های نفتی ایران
الهام نوروزی چشمه علی
سیدعلیقلی روشن
میلاد وفادار
6 139609251037919661 بررسی سطوح برون‌سپاری آموزش از دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی خراسان جنوبی
بهروز یزدان پناه
حسين مومني مهموئي
7 1396092510421919662 نیازسنجی آموزشی و شناسایی مهارت¬های حسابرسان مستقل ؛ مدیران مالی و تحلیل‏گران مالی ایران بر اساس مدل کاتز
صابر شعری آناقیز
نظام الدین رحیمیان
جمشید صالحی صدقیانی
ابوطالب خراسانی

شماره 4 سال 4 بهار 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396041282176763 آسیب‌شناسی انتقال یادگیری به محیط کار در سازمان‌های دولتی استان کردستان (یک پژوهش کیفی)
سیروس قنبری
غلامرضا شمس مورکانی
محبوبه عارفی
خلیل زندی
2 1396041285156764 بررسی و تحلیل یادگیری کوانتومی در بهینه سازی آموزش منابع انسانی
فریبرز محمدهادی
3 1396041287196765 شناسایی و رتبه¬بندی موانع مدرسان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی)
زهره جعفری فر
اباصلت خراسانی
مرتضی رضایی‌زاده
4 1396041289456766 شناسائی و رتبه‌بندی عوامل اثربخش بر موفقیت نظام جانشین‌‎پروری در صنعت بانکداری با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران)
بهروز قلیچ لی
شهرام مشعوفی
سعید قهرمانی
5 13960412811436767 ارزشیابی اثربخشی برنامه¬های آموزش ضمن¬ خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد
کلثومه شجاع
مرتضی کرمی
محمدرضا آهنچیان
مجتبی نادی
6 13960412814106768 ارزیابی وضعیت موجود دوره¬های آموزشی و ارائه الگوی کیفی ارتقاء اثربخشی دوره¬های آموزشی (مورد: سازمان امور مالیاتی کشور)
میترا عزتی
علیرضا یوزباشی
کریم شاطری
7 13960412818536770 مدل علّی پذیرش و به کارگیری یادگیری مجازی در کارکنان: نقش تناسب فناوری – شغل، خودکارآمدی و هنجار ذهنی
رضا فتحی
محمد حسن صیف

شماره 3 سال 3 زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13960211213605852 تدوین برنامه توسعه حرفه‌ای مدیران و کارکنان شعب در حوزه بانکی و پولی (مورد بانک توسعه تعاون)
حسن عاشقی
محمد قهرمانی
2 139602112142125853 بررسی عوامل مؤثر بر تسهیل انتقال آموزش به محل کار از منظر محیط سازمانی
احمدعلی روح الهی
حسن محجوب
مهدی خیراندیش
داریوش مهری
3 13960211214965854 شناسايي موانع نوآوري سازماني در سازمان آموزش شركت ملي نفت ايران
امین حبیبی راد
کامران فیضی
علی رضاییان
سید حبیب اله طباطباییان
4 139602112154445855 ارزیابی رضایتمندی کارکنان از دوره‌های آموزش ضمن خدمت براساس مدل سیپ (مطالعه موردی گروه شرکت‌های توربوکمپرسورنفت)
بهاره منصوری کاسوایی
مهدی شریعتمداری
5 139602112157365856 تحلیل دوره¬های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی گاز کرمان بر اساس مدل سوات
مینا پور اسماعیلی
مهرانگیز علی نژاد
اصغر سلطانی
6 13960211221425857 ارائه الگوی مدیریت تعالی در صنعت سیمان با رویکرد سرمایه انسانی
مرتضي هاشم پور
عباس حورشیدی
اصغر مشبکی
تقی ترابی
7 13960211227115858 ارائه کارت امتیازی مدیریت منابع انسانی پایدار در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش‌بنیان ایران
سید اکبر نیلی پورطباطبایی
ابراهیم صالحی عمران
سهیلا هاشمی
مائده صداقت

شماره 3 سال 3 پاییز 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139510051525544306 تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر تسهیم دانش در سازمان‌های رسانه‌ای مورد مطالعه: مرکز رسانه‌های نوین سازمان صدا و سیما
مریم احمدی طاهری
بهروز قلیچ لی
امیر حاتمی
2 13951005153254307 ارتقاء کیفیت آموزش منابع انسانی آموزش عالی با تأکید بر تولید و ساخت سرمایه اجتماعی
سودابه حسن زاده بارانی کرد
ابراهیم صالحی عمران
3 139510051536124308 تبیین نقش¬هاي مثبت و منفي منتورینگ در بهبود تسهیم دانش: موانع و راهكارهاي پياده¬سازي منتورينگ
آرین قلی پور
سید جواد موسوی
محمد هاشمی
4 139510051542284309 اعتبارسنجی الگوی بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های شهر تهران
دکتریوسف محب زادگان
محمد حسن پرداختچی
محمد قهرمانی
مقصود فراستخواه
5 13951005154944312 تبیین و ارائه مدل شایستگی سربازرسان در سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد نظریه داده‌بنیاد
عباس عباسپور
منیژه احمدی
حمید رحیمیان
علی دلاور
6 13951005155784313 شناخت عامل‌های اثرگذار در ارتقای بهسازی منابع انسانی (مورد مطالعه: واحد سازمان جهاد دانشگاهی استانی)
حمید ملکی
7 13951005161184314 بررسی تأثیر آموزش بر استراتژیهای منابع انسانی با تأکید بر نقش واسطه ای توسعه حرفه ای و تسهیم دانش
بهروز بیگدلی مجرد
سنجر سلاجقه

شماره 3 سال 3 تابستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139506311138123402 بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت بر ابعاد توانمندسازی منابع انسانی
اباصلت خراسانی
علیرضا جوانبخت
سید شمس الدین چاوشی
2 139506311145203403 عوامل سازمانی زمینه¬ساز انتقال یادگیری به محیط کار (مطالعه موردی؛ شرکت ملي گاز ايران)
علیرضا یوزباشی
خدایار ابیلی
سید کمال خرازی
مهدی سبحانی نژاد
3 139506311147303404 پدیدارشناسی آموزشهای سازمانی: تجربه زیسته کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه ابراهیمی کوشک مهدی
رقیه فاضل
محمدرضا آهنچیان
4 139506311150173405 نقش مدیریت دانش در توسعه منابع انسانی (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 4 تهران)
شهرام خلیل نژاد
امیر مهری
5 139506311152213406 نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی به ‌عنوان راه‌حل جدید پشتیبانی عملکرد کارکنان در سازمان‌ها: ارائه چهارچوبی جهت طراحی آن
کیومرث تقی پور
هاشم فردانش
جواد حاتمی
ناصر مزینی
6 139506311154493407 ارائه مدلی به منظور تبیین توانمندسازي سرمايه¬هاي دانشي با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری
ابراهیم رجب پور
مهدی افخمی اردکانی
7 139506311156463408 کاوش و طراحی مدل اجرایی اثربخشی آموزش سازمانی: مطالعه‌ای مبتنی بر نظریه زمینه‌ای
مرتضی طاهری

شماره 3 سال 3 بهار 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13950330146102572 اعتباریابی مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
اباصلت خراسانی
محمد عموزاد
اعظم ملامحمدی
2 139503301415162573 آسیب‌شناسی و راهکارهای حمایت مدیران از بالندگی و توسعه منابع انسانی
مریم منشگر
اسداله عباسی
3 139503301422142574 طراحی الگوی همراستائی استراتژی‌های منابع انسانی با استراتژی کلان بانک: (مطالعه موردی بانک توسعه تعاون)
سید حسین ابطحی
سیدرضا ابراهیمی حسنی نیاکی
4 139503301425562575 بررسی تأثیر استقلال شغلی کارکنان بر ارتقای عملکرد فردی و سازمانی با میانجی‌گری یادگیری فردی و یادگیری سازمانی
سیروس قنبری
اصغر اسکندری
مهران فرهادی
5 139503301430252576 تدوین برنامه توسعه حرفه‌ای کارشناسان و مدیران آموزش در شرکت ملی نفت ایران: یک پژوهش کیفی
سعید صفایی موحد
حسین فلاحی نیا
6 139503301445182577 تأثیر پذیرش فناوری اطلاعات بر توسعه حرفه‌ای کارکنان با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) در شرکت کانی کاوان
حمیده رشادت جو
7 139503301448132578 کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در برنامه‌های آموزش مدیران
حسین اسفندیاری
محمدرضا آهنچیان
مرتضی کرمی

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 22 رکورد)