فهرست مقالات


شماره 16 سال 5 بهار 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970724165049 شناسایی شایستگی‌های دستیاران آموزشی در فرایند یاددهی-یادگیری الکترونیکی: پژوهشی کیفی
خدایار ابیلی
زینب السادات مصطفوی
فاطمه نارنجی ثانی
2 13970724165050 شناسایی موانع اجرای اثربخش مربی‌گری مدیریتی در یک واحد خدمات مرکز داده دربرابر عملکرد نامطلوب کارشناس
گل نوش شریفان
سید بابک علوی
3 13970724165051 طراحی الگوي توسعه منابع انساني ملي با رويكرد پویایی سيستم
رحمت الله پاکدل
آرین قلی پور
سیدحسن حسینی
4 13970724165052 تأثیر استفاده از بازی¬وارسازی بر انگیزش و یادگیری کارکنان در دوره آموزشی مدیریت مشارکتی شرکت نفت و گاز پارس استان تهران
سعید صفایی موحد
سید مرتضی ریخته گرزاده
5 13970724165054 توسعه سرمایه انسانی با رویکرد مربی‌گری: شایستگی‌های خاص مربیان کسب‌و‌کار
محمد عزیزی
علی گودرزی
6 13970724165055 ارزیابی عوامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اولویت‌بندی آن با تکنیک سلسله مراتب گروهی
زهرا قارلی
علی نجفی
میثم بلگوریان
7 13970724165056 تأثیر دوره¬های آموزش مجازی دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی بر توسعه دانش
علیرضا جزینی

شماره 15 سال 4 زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970425214052143320 طراحی الگوی شایستگی مدرسان صنعت خودروسازی
مرتضی کرمی
حسين مومني مهموئي
آکرم عابدیان اول
طاهره روضه
2 13970425214714143321 تأثیر پیاده‌سازی سیستم یادگیری همراه تعاملی بر عملکرد شخصی لوکوموتیوران
رضا شریفی
قاسمعلی بازآیی
حسن اسدزاده
3 13970425221656143322 طراحی برنامه آموزشی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد بر مبنای رویکرد شایستگی
رضوان حسین قلی زاده
علیه متاجی
اکبر امراهی
4 13970425222214143323 شناسایی عوامل پدیداری و شرايط زمينه‌اي یادگیری حین کار معلمان
علاء سلاله نوری (نوری)
پریوش جعفری
نادر قلی قورچیان
5 1397042522286143325 ارائه مدل تعالی آموزش¬های مجازی در دانشگاه فرهنگیان در راستای توسعه منابع انسانی (مطالعه کیفی)
مژگان اسمعیل نیا
حسینعلی کوهستانی
علی معقول
حسن نودهی
6 13970425232838143326 ارائه مدل جامع مدیریت آموزش، جهت ارتقاء بهره‌وری مدیران و کارکنان صنعت چاپ و نشر بانک ملّی ایران
رضا منصوری
علی خلخالی
7 13970425233318143327 طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در بخش دولتی
محمد محمدی
فتاح شریف زاده

شماره 14 سال 4 پاییز 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970114112831101456 شناسایی و مدلسازی مهم¬ترین چالش¬های بکارگیری آموزش الکترونیکی با رویکرد مدل¬سازی ساختاری تفسیری (ISM) در شرکت ملی گاز ایران
فرزانه تاری
غلامرضا شمس مورکانی
2 13970114113256101457 واکاوی اقدامات منتور و منتی در منتورینگ اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام دانشگاه‌ها: رویکردی کیفی
سمیه دانشمندی
کورش فتحی واجارگاه
اباصلت خراسانی
بهروز قلیچ لی
3 13970114113534101458 شناسایی و تبیین ابعاد، مولفه¬ها و شاخص¬های توسعه شایستگی مدیران صنعت بانکداری
حسن عاشقی
محمد قهرمانی
نادر قلی قورچیان
4 13970114113831101459 مدل یابی ساختاری تأثیر عوامل سازمانی برتوسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرایند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش
کلثوم نامی
میرمحمد سیدعباس زاده
محمد حسنی
عباس بازرگان
5 13970114114240101461 تدوین استراتژی¬های مدیریت آموزش در جمعیت هلال احمر ج.ا.ا
فاطمه نارنجی ثانی
سعید روحانی
محراب شریفی سده
سید حمید جمال الدینی
6 13970114115148101462 آسیب‌ها، راهکارها و مدلی برای نظام آموزش کارکنان گمرک ج. ا. ایران
مرتضی یاراحمدی
رضا نجف بیگی
کرم اله دانش فرد
اکبر عالم تبریز
7 13970114115416101464 شناسایی شاخص‌های ارزیابی شایستگی‌های آموزشی مدیران شهرداری تهران
مریم حافظی
فاطمه مرادی

شماره 4 سال 4 تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396092510234319656 بازنمایی موانع و چالش‌های رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام: مطالعه‌ای به روش پدیدارشناسی
مجید قاسمی
کیوان صالحی
2 1396092510271219657 آسیب¬شناسی و اثربخشی انتقال آموزش به محیط کار (براساس مدل انتقال آموزش هالتون)
غلامرضا شمس مورکانی
حامد عباسی کسانی
3 1396092510292019658 تدوين طرح تربيت ارزشياب آموزشي خبره براي وزارت نفت بر اساس رويكرد حيطه‌هاي دانشي (BOK)
سعید صفایی موحد
حسین فلاحی نیا
4 1396092510314019659 شناسایی ابعاد توسعه مدیران در شرکت‌های طراحی مهندسی: مورد مطالعه: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)
مهشید فیروزآبادی
مرجان فیاضی
مهرداد استیری
5 1396092510344119660 تحلیل اثر سرمایۀ فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شرکت پایانه¬های نفتی ایران
الهام نوروزی چشمه علی
سیدعلیقلی روشن
میلاد وفادار
6 139609251037919661 بررسی سطوح برون‌سپاری آموزش از دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی خراسان جنوبی
بهروز یزدان پناه
حسين مومني مهموئي
7 1396092510421919662 نیازسنجی آموزشی و شناسایی مهارت¬های حسابرسان مستقل ؛ مدیران مالی و تحلیل‏گران مالی ایران بر اساس مدل کاتز
صابر شعری آناقیز
نظام الدین رحیمیان
جمشید صالحی صدقیانی
ابوطالب خراسانی

شماره 4 سال 4 بهار 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396041282176763 آسیب‌شناسی انتقال یادگیری به محیط کار در سازمان‌های دولتی استان کردستان (یک پژوهش کیفی)
سیروس قنبری
غلامرضا شمس مورکانی
محبوبه عارفی
خلیل زندی
2 1396041285156764 بررسی و تحلیل یادگیری کوانتومی در بهینه سازی آموزش منابع انسانی
فریبرز محمدهادی
3 1396041287196765 شناسایی و رتبه¬بندی موانع مدرسان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی)
زهره جعفری فر
اباصلت خراسانی
مرتضی رضایی زاده
4 1396041289456766 شناسائی و رتبه‌بندی عوامل اثربخش بر موفقیت نظام جانشین‌‎پروری در صنعت بانکداری با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران)
بهروز قلیچ لی
شهرام مشعوفی
سعید قهرمانی
5 13960412811436767 ارزشیابی اثربخشی برنامه¬های آموزش ضمن¬ خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد
کلثومه شجاع
مرتضی کرمی
محمدرضا آهنچیان
مجتبی نادی
6 13960412814106768 ارزیابی وضعیت موجود دوره¬های آموزشی و ارائه الگوی کیفی ارتقاء اثربخشی دوره¬های آموزشی (مورد: سازمان امور مالیاتی کشور)
میترا عزتی
علیرضا یوزباشی
کریم شاطری
7 13960412818536770 مدل علّی پذیرش و به کارگیری یادگیری مجازی در کارکنان: نقش تناسب فناوری – شغل، خودکارآمدی و هنجار ذهنی
رضا فتحی
محمد حسن صیف

شماره 3 سال 3 زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13960211213605852 تدوین برنامه توسعه حرفه‌ای مدیران و کارکنان شعب در حوزه بانکی و پولی (مورد بانک توسعه تعاون)
حسن عاشقی
محمد قهرمانی
2 139602112142125853 بررسی عوامل مؤثر بر تسهیل انتقال آموزش به محل کار از منظر محیط سازمانی
احمدعلی روح الهی
حسن محجوب
مهدی خیراندیش
داریوش مهری
3 13960211214965854 شناسايي موانع نوآوري سازماني در سازمان آموزش شركت ملي نفت ايران
امین حبیبی راد
کامران فیضی
علی رضاییان
سید حبیب اله طباطباییان
4 139602112154445855 ارزیابی رضایتمندی کارکنان از دوره‌های آموزش ضمن خدمت براساس مدل سیپ (مطالعه موردی گروه شرکت‌های توربوکمپرسورنفت)
بهاره منصوری کاسوایی
مهدی شریعتمداری
5 139602112157365856 تحلیل دوره¬های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی گاز کرمان بر اساس مدل سوات
مینا پور اسماعیلی
مهرانگیز علی نژاد
اصغر سلطانی
6 13960211221425857 ارائه الگوی مدیریت تعالی در صنعت سیمان با رویکرد سرمایه انسانی
مرتضي هاشم پور
عباس حورشیدی
اصغر مشبکی
تقی ترابی
7 13960211227115858 ارائه کارت امتیازی مدیریت منابع انسانی پایدار در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش‌بنیان ایران
سید اکبر نیلی پورطباطبایی
ابراهیم صالحی عمران
سهیلا هاشمی
مائده صداقت

شماره 3 سال 3 پاییز 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139510051525544306 تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر تسهیم دانش در سازمان‌های رسانه‌ای مورد مطالعه: مرکز رسانه‌های نوین سازمان صدا و سیما
مریم احمدی طاهری
بهروز قلیچ لی
امیر حاتمی
2 13951005153254307 ارتقاء کیفیت آموزش منابع انسانی آموزش عالی با تأکید بر تولید و ساخت سرمایه اجتماعی
سودابه حسن زاده بارانی کرد
ابراهیم صالحی عمران
3 139510051536124308 تبیین نقش¬هاي مثبت و منفي منتورینگ در بهبود تسهیم دانش: موانع و راهكارهاي پياده¬سازي منتورينگ
آرین قلی پور
سید جواد موسوی
محمد هاشمی
4 139510051542284309 اعتبارسنجی الگوی بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های شهر تهران
دکتریوسف محب زادگان
محمد حسن پرداختچی
محمد قهرمانی
مقصود فراستخواه
5 13951005154944312 تبیین و ارائه مدل شایستگی سربازرسان در سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد نظریه داده‌بنیاد
عباس عباسپور
منیژه احمدی
حمید رحیمیان
علی دلاور
6 13951005155784313 شناخت عامل‌های اثرگذار در ارتقای بهسازی منابع انسانی (مورد مطالعه: واحد سازمان جهاد دانشگاهی استانی)
حمید ملکی
7 13951005161184314 بررسی تأثیر آموزش بر استراتژیهای منابع انسانی با تأکید بر نقش واسطه ای توسعه حرفه ای و تسهیم دانش
بهروز بیگدلی مجرد
سنجر سلاجقه

شماره 3 سال 3 تابستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139506311138123402 بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت بر ابعاد توانمندسازی منابع انسانی
اباصلت خراسانی
علیرضا جوانبخت
سید شمس الدین چاوشی
2 139506311145203403 عوامل سازمانی زمینه¬ساز انتقال یادگیری به محیط کار (مطالعه موردی؛ شرکت ملي گاز ايران)
علیرضا یوزباشی
خدایار ابیلی
سید کمال خرازی
مهدی سبحانی نژاد
3 139506311147303404 پدیدارشناسی آموزشهای سازمانی: تجربه زیسته کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه ابراهیمی کوشک مهدی
رقیه فاضل
محمدرضا آهنچیان
4 139506311150173405 نقش مدیریت دانش در توسعه منابع انسانی (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 4 تهران)
شهرام خلیل نژاد
امیر مهری
5 139506311152213406 نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی به ‌عنوان راه‌حل جدید پشتیبانی عملکرد کارکنان در سازمان‌ها: ارائه چهارچوبی جهت طراحی آن
کیومرث تقی پور
هاشم فردانش
جواد حاتمی
ناصر مزینی
6 139506311154493407 ارائه مدلی به منظور تبیین توانمندسازي سرمايه¬هاي دانشي با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری
ابراهیم رجب پور
مهدی افخمی اردکانی
7 139506311156463408 کاوش و طراحی مدل اجرایی اثربخشی آموزش سازمانی: مطالعه‌ای مبتنی بر نظریه زمینه‌ای
مرتضی طاهری

شماره 3 سال 3 بهار 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13950330146102572 اعتباریابی مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
اباصلت خراسانی
محمد عموزاد
اعظم ملامحمدی
2 139503301415162573 آسیب‌شناسی و راهکارهای حمایت مدیران از بالندگی و توسعه منابع انسانی
مریم منشگر
اسداله عباسی
3 139503301422142574 طراحی الگوی همراستائی استراتژی‌های منابع انسانی با استراتژی کلان بانک: (مطالعه موردی بانک توسعه تعاون)
سید حسین ابطحی
سیدرضا ابراهیمی حسنی نیاکی
4 139503301425562575 بررسی تأثیر استقلال شغلی کارکنان بر ارتقای عملکرد فردی و سازمانی با میانجی‌گری یادگیری فردی و یادگیری سازمانی
سیروس قنبری
اصغر اسکندری
مهران فرهادی
5 139503301430252576 تدوین برنامه توسعه حرفه‌ای کارشناسان و مدیران آموزش در شرکت ملی نفت ایران: یک پژوهش کیفی
سعید صفایی موحد
حسین فلاحی نیا
6 139503301445182577 تأثیر پذیرش فناوری اطلاعات بر توسعه حرفه‌ای کارکنان با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) در شرکت کانی کاوان
حمیده رشادت جو
7 139503301448132578 کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در برنامه‌های آموزش مدیران
حسین اسفندیاری
محمدرضا آهنچیان
مرتضی کرمی

شماره 2 سال 2 زمستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139501311135471993 شناسایی سازوکارهای توسعه استعدادها در صنعت برق ایران
کریم شاطری
خدایار ابیلی
علی رضاییان
آرین قلی پور
2 139501311149371994 کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش معلمان با رویکرد فرا ترکیب‌گرا
داود معصومی
روح اله مهدیون
بتول معصومی
3 139501311157491995 ارائه چارچوب استراتژيك آموزش و بهسازي سازماني در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
مژگان اتابکی
محمدنقی ايماني گله‌ پردسری
علی ربیعی
4 13950131124262000 آسیب¬شناسی فعالیت¬های آموزش و بهسازی منابع انسانی بر اساس مدل سه شاخگی (مورد مطالعه: صنایع الکترونیکی فجر)
غلامرضا شمس مورکانی
علی فاطمی صفت
5 139501311252302001 بررسی میزان رضایت ذی‌نفعان از فرایند آموزش ضمن‌خدمت در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
سیدمحمد میرکمالی
فهیمه سعادتی‌ تبار
6 139501311329392003 نقش سرمایه فکری و فرهنگ سازمان یادگیرنده بر ظرفیت یادگیری سازمانی و دانش‌آفرینی کارکنان درمانی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد
ابوالفضل قاسم‌زاده علیشاهی
مهدی کاتب
زهرا حیدری زاده
7 139501311417172006 مربی¬گری الکترونیک: نوآوری مبتنی بر وب
ابراهیم رجب پور
مهدی افخمی اردکانی
عزیزه حسینی اقبال

شماره 2 سال 2 پاییز 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13941114151481029 بررسی تأثیر روش مربیگری بر توانمندسازی ¬روان‌شناختی معلمان
محمد جوادی‌پور
علیرضا براتی
2 13941114158261030 بررسی نظام آموزش و توسعه کارکنان در سازمان¬های ایرانی (مطالعه وضعیت موجود)
محمد عموزاد
محمد قهرمانی
مقصود فراستخواه
3 139411141514451031 بررسی وضعیت انتقال آموزش و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر آن در صنعت پتروشيمي با تکنيک فرایند سلسله مراتبی گروهي
محمدتقی تقوی‌فرد
حمید رحیمیان
مرتضی طاهری
4 13941114152151032 تأثیر‌پذیری نیازهای روانشناختی محیط کار از آموزش ضمن خدمت؛ آزمون نقش میانجی جامعه‌پذیری کارکنان
سیروس قنبری
رقیه بهشتی‌راد
وحید سلطانزاده
5 139411141526211033 تأثیر آموزش رفتارهای رهبری اصیل بر افزایش عملکرد کارکنان پتروشیمی
مریم قانع نیا
نسرین ارشدی
نسیم سلطانیان
محمد فروهر
6 139411141532311034 بررسی تأثیر ارتباطات چهره¬به¬چهره در رابطه‌ بین مربی¬گری الکترونیکی و تصمیم‌گیری مسیر شغلی دانشجویان
مرجان فیاضی
مصطفی ایوب زاده
7 139411141536531035 شناسایی و مدلسازی انگیزه¬های بکارگیری نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی در کسب و کارهای بزرگ ایرانی
مهسا فاضل حسن‌آبادی
قنبر محمدی ‌الیاسی

شماره 2 سال 2 تابستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139411141356211022 بررسی عوامل مؤثر بر انتقال آموزش در آموزشهای ضمن خدمت کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه تهران با استفاده از مدل هولتون
عباس عباس پور
مهدی وفایی‌زاده
2 13941114143121023 آسیب‌شناسی نظام آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه‌شاخگی
علی اصغر محمودی کوچکسرایی
مهدی فراهانی
آرش رسته‌مقدم
3 13941114148431024 بررسی نقش مدیریت دانش و نوآوری در عملکرد کسب و کار شرکت‌های کوچک و متوسط (مورد مطالعه: مرکز رشد و واحدهای فناوری وکارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی)
بهروز قلیچ‌لی
الهام اقتصاد
4 139411141413261025 ارزیابی فرایند استعدادپروری در واحد منابع انسانی شرکت خودروسازی سایپا
خدایار ابیلی
سارا رحمتی
5 139411141418361026 بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه منابع انسانی
مصطفی عسکریان
منصور دهقان نجم‌آبادی
محمدعلی برجی خانی اوانکی
6 139411141423491027 ارزیابی کیفیت آموزش‌های ضمن خدمت بر مبنای رویکرد کیفیت خدمات در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
داریوش مهری
محمود غلامی
شعبان مرادی
7 139411141429491028 بررسی تأثیر برنامه¬های آموزشی کارمندیاری بر تعادل کار– خانواده در بانک رفاه
آرین قلی پور
عطیه رسولی

شماره 2 سال 2 بهار 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13941117155591041 ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی مدیریت اجرایی در شرکت ملی گاز ایران براساس مدل کرک پاتریک
غلامرضا شمس مورکانی
مهسا سیفی حسین‌آبادی
2 139411171511171043 توسعه یادگیری ترکیبی در بانک¬های ایران: گامی به سوی بهبود کیفیت آموزش یا گریز از الزام¬¬های یادگیری الکترونیکی
فرهاد سراجی
سپیده صفری
3 139411171516181044 رابطه رهبری معنوی با توانمندسازی در کارشناسان اداری وآموزشی دانشگاه گیلان
عباس صادقی
حسین واحد چوکده
اسماعیل کاظم پور
4 139411171532281045 ارزشیابی اثربخشی برنامه درسی مدیریت اجرایی نفت در شرکت ملی نفت ایران: یک ارزشیابی ترکیبی
علی حسینی خواه
شیوا پیمانیان
5 139411171540231046 نقش میانجی یادگیری سازمانی در رابطه بین شیوه‌های مدیریت منابع انسانی و نوآوری سازمانی
قاسم سلیمی
فاطمه عبد شریفی
6 139411171555421047 بررسی حیطه¬ها و مؤلفه¬های اصلی توسعه و بالندگی اخلاق حرفه¬ای اعضای هیئت علمی دانشگاه¬ها و مقایسه آن با وضع مطلوب
لیلا میرطاهری
اختر جمالی
حمیدرضا آراسته
7 13941117160211048 تأثیرآموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر شاخص‌های توسعه انسانی
رمضان جهانیان
راحله صالحی

شماره 1 سال 1 زمستان 1393

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13941113121434989 طراحی و تدوین مدل شایستگی مدیریت بر کسب و کار
حسین زاهدی
اکبر کمیزی
2 13941113125836994 سواد برنامه درسی در آموزشگری مضمونی برای توانمندسازی هیأت علمی
زهره عباباف
یداله مهرعلیزاده
3 13941113141922995 شناسايي مولفه‌هاي آموزش باز و از دور و توسعه نيروي انساني در دانشگاه‌هاي داراي اين نوع آموزش و ارائه الگوي براي آن
مهران فرج‌اللهی
4 139411141057381004 طراحی برنامه استراتژیک آموزشی شرکت ره آرتین با رویکرد SWOT
اکبر عیدی
بیژن عبدالهی
5 1394111411811008 بررسی کم و کیف آمادگی شرکت¬های پتروشیمی برای یادگیری سازمانی و ارائه الگوی ساختاری مناسب برای استقرار یادگیری سازمانی و مدیریت دانش
محمد عموزاد
مقصود فراستخواه
الهام گلی‌نژاد
6 139411141133471010 تحلیل کیفیت برنامه درسی رشته مهندسی صنایع جهت نیازسنجی شغلی مبتنی بر بازارکار (مطالعه موردی)
طلعت دیبا واجاری
نادر برزگر
سعید مرادی
7 139411141146301012 شناسایی عوامل موثر بر شایستگی‌های برند شخصی در حوزه سرمایه‌های انسانی
صدیقه صائمیان

شماره 1 سال 1 پاییز 1393

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13941112154737958 آسیبشناسی پدیده انتقال آموزش در آموزشهای ضمنخدمت سازمان آموزش و پرورش (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)
سید محمدتقی سجادی
مرجان کیان
2 13941112155546959 امکان‌سنجی پیاده‌سازی آموزش از طریق موبایل در شهرداری تهران
سید محسن طباطبايي مزدآبادي
3 1394111216135961 تعیین میزان انطباق شایستگی‌های متولیان منابع انسانی شرکت‌های تولیدی و صنعتی با الگوی شایستگی‌های اولریش (مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه)
ایرج سلطانی
حمید دلائلی
اکبر نیلی پور طباطبائی
4 13941112162553962 مطالعه عوامل تأثیرگذار بر ادامه تحصیل کارکنان بانک انصار
سمیه دانشمندی
اکبر کمیزی
5 139411139443963 ارائه چارچوبی برای استانداردسازی توسعه منابع انسانی در نظام‌های آموزشی
رمضان جهانیان
6 1394111394927965 راهبردهاي آموزش و توسعه کارآفرينان اجتماعي در ايران
فرنوش اعلامی
حمید رحیمیان
7 1394111310355974 تحلیل وضعیت آموزش و بهسازی منابع انساني بنگاه‌ها از منظر مسئوليت اجتماعي
رضا مهدی

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 16 رکورد)