مقاله


کد مقاله : 13970425222214143323

عنوان مقاله : شناسایی عوامل پدیداری و شرايط زمينه‌اي یادگیری حین کار معلمان

نشریه شماره : 15 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 339

فایل های مقاله : 474 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علاء سلاله نوری (نوری) alanouri@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 پریوش جعفری pjaafari@gmail.com دانشیار دکترا
3 نادر قلی قورچیان naghourchian@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش شناسايي عوامل پدیداری و شرايط زمینه‌ای يادگيري حين كار معلمان مدارس خاص شهر تهران می‌باشد. اين پژوهش کیفی و مبتني بر نظریه داده بنياد بوده، داده‌ها به روش بررسي متون مرتبط و مصاحبه‌های نیمه‌ساختمند با 47 نفر(براي رسيدن به اشباع نظري و بيشترين اعتماد) از افراد مطلع (مديران فعلي و قبلي، معلمان و كارشناسان آموزشي مدارس خاص) كه به روش هدفمند انتخاب شدند، جمع‌آوري شده‌اند. داده‌ها به روش کدگذاری باز، محوري و گزينشي تحليل شد. نتايج پژوهش نشان داد دو دسته ويژگي موجب يادگيري حين كار معلمان مي‌شوند: 1-ویژگی‌های فردي (استعداد و توانايي‌هاي كلي فرد، انگيزه‌هاي دروني، و احساس معنا و هدفمندي در كار) 2- ويژگي‌هاي شغل معلمي (ضرورت رشد مستمر در شغل معلمی، رسالت و تکلیف انسان سازی، تلاش براي بهبود مستمر حرفه‌اي، فرصت بكارگيري آموخته‌ها، اهميت ايده‌پردازي و خلاقيت). شرايطي زمینه‌‌اي براي يادگيري حين كار معلمان عبارتند از: 1-فرهنگ سازماني (كيفيت تعاملات، فرصت‌هاي يادگيري، نظام بازخورد، سبك تصميم‌گيري، تاكيد بر نوآوري و ...)،2- الگوهای نقش (نفوذ پیشکسوتان، مدیران به عنوان الگوي يادگيري، بلندپروازي و اشتياق شغلي و ...)، 3-حمایت سازمانی (توجه به منافع مادی و معنوی معلمان)، و 4-کیفیت و کمیت دوره‌های آموزشی (تناسب هدف‌ها، محتوا، روش‌ها، ارزشيابي و امكانات آموزشي). بدين‌گونه اگر محل کار به محل يادگيري تبدیل شود، یادگیری حین کار افراد موجب تحول پیوسته خودشان و سازمان‌شان می‌شود.