مقاله


کد مقاله : 139503301422142574

عنوان مقاله : طراحی الگوی همراستائی استراتژی‌های منابع انسانی با استراتژی کلان بانک: (مطالعه موردی بانک توسعه تعاون)

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 706

فایل های مقاله : 281 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید حسین ابطحی sr.ebrahimi2@yahoo.com - -
2 سیدرضا ابراهیمی حسنی نیاکی sr.ebrahimi@yahoo.com - -

چکیده مقاله

این تحقیق به طراحی الگوی همراستائی استراتژی‌های منابع انسانی با استراتژی کلان بانک توسعه تعاون پرداخته است. استراتژي يك سازمان مشخص مي‌‌كند كه سازمان چگونه مي‌‌خواهد براي سهام‌داران، مشتريان و شهروندان ارزش‌‌آفريني نمايد. بر اساس این دیدگاه، موضوع مدیریت منابع انسانی جایگاه ویژه‌ای را در فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان داشته است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان بانک توسعه تعاون می‌باشند که از مدیران و رؤسای ادارات، 79 نفر به عنوان خبرگان تعیین شده‏اند. همچنین جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. بر اساس هدف، تحقیق حاضر کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی است. از طرف دیگر این تحقیق دارای ماهیت میدانی می¬باشد؛ بدین‌ معنا که بخش عمده¬ای از اطلاعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان و خبرگان بانکی گردآوری شده است. با استفاده از روش‌هاي تجزيه و تحليل SWOT و نيز روش دلفي، بر اساس فرايند تحقيق عوامل داخلي و خارجي شناسايي و فهرست گردید. سپس ماتريس عوامل داخلي و خارجي تنظيم و با بهره‌گيري از ماتريس داخلي و خارجي استراتژي‌هاي ورودي، نگهداري و خروجي منابع انساني انتخاب و پيشنهاد شدند.